Hotline: 0972.777.255 info.ivila@gmail.com
Bộ điều khiển van điện từ bằng pin CA1601

Bộ điều khiển van điện từ bằng pin CA1601
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Bộ điều khiển NODE

Bộ điều khiển NODE
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Bộ điều khiển ELC-601i-E - Thiết bị quản lý 6 khu vực khác nhau

Bộ điều khiển ELC-601i-E - Thiết bị quản lý 6 khu vực khác nhau
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Bộ điều khiển ELC-401i-E - Thiết bị quản lý 4 khu vực khác nhau

Bộ điều khiển ELC-401i-E - Thiết bị quản lý 4 khu vực khác nhau
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Bộ hẹn giờ wifi 4 kênh

Bộ hẹn giờ wifi 4 kênh
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Bộ Timer hẹn giờ tự động bật tắt

Bộ Timer hẹn giờ tự động bật tắt
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Bộ điều khiển tưới RainPoint Wifi sử dụng pin (Wifi Water Timer + wifi

Bộ điều khiển tưới RainPoint Wifi sử dụng pin (Wifi Water Timer + wifi
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Bộ điều khiển tưới Rain Point sử dụng pin (Digital Water Timer)

Bộ điều khiển tưới Rain Point sử dụng pin (Digital Water Timer)
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Bộ hẹn giờ tưới cây tự động HOLMAN

Bộ hẹn giờ tưới cây tự động HOLMAN
Liên hệ Hotline: 0972.777.255