Hotline: 0972.777.255 info.ivila@gmail.com
GRD124 - Giàn trồng rau sạch tại nhà 2 tầng 8 chậu

GRD124 - Giàn trồng rau sạch tại nhà 2 tầng 8 chậu
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
GRCA138 - Giàn trồng rau chữ A 3 tầng 8 chậu

GRCA138 - Giàn trồng rau chữ A 3 tầng 8 chậu
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
GRBT234 - Giàn trồng rau bậc thang 3 tầng 12 chậu

GRBT234 - Giàn trồng rau bậc thang 3 tầng 12 chậu
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
GRBT224 - Giàn trồng rau bậc thang 2 tầng 8 chậu

GRBT224 - Giàn trồng rau bậc thang 2 tầng 8 chậu
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Giàn leo khung sắt

Giàn leo khung sắt
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Giàn leo giàn sắt lỗ đa năng

Giàn leo giàn sắt lỗ đa năng
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Giàn leo dây thép

Giàn leo dây thép
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Chậu gỗ trồng rau

Chậu gỗ trồng rau
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Chậu ghép trồng rau TQ45

Chậu ghép trồng rau TQ45
Liên hệ Hotline: 0972.777.255