Hotline: 0972.777.255 info.ivila@gmail.com
Đầu tưới mini PVC01

Đầu tưới mini PVC01
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Đầu phun sương 5 cửa (bộ treo đầy đủ)

Đầu phun sương 5 cửa (bộ treo đầy đủ)
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Đầu phun sương 4 cửa (bộ đầy đủ)

Đầu phun sương 4 cửa (bộ đầy đủ)
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Cây cắm phun sương 8 tia

Cây cắm phun sương 8 tia
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc nhỏ 3 tầng 6ly

Béc nhỏ 3 tầng 6ly
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc bít phun cao

Béc bít phun cao
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
DÂY TƯỚI NHỎ GIỌT 16mm

DÂY TƯỚI NHỎ GIỌT 16mm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
VÒI TƯỚI HUNTER PGP – 04, NHÔ CAO 10CM, BÁN KÍNH PHUN 14M

VÒI TƯỚI HUNTER PGP – 04, NHÔ CAO 10CM, BÁN KÍNH PHUN 14M
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc phun mưa cánh dập 27

Béc phun mưa cánh dập 27
Liên hệ Hotline: 0972.777.255