Hotline: 0972.777.255 info.ivila@gmail.com
BÉC BỌ CẮM - THIẾT BỊ TƯỚI PHUN SƯƠNG

BÉC BỌ CẮM - THIẾT BỊ TƯỚI PHUN SƯƠNG
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
BÉC NHỘNG NỐI NGOÀI - THIẾT BỊ TƯỚI PHUN SƯƠNG

BÉC NHỘNG NỐI NGOÀI - THIẾT BỊ TƯỚI PHUN SƯƠNG
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Đầu Tưới Mini Chân Cắm 6mm Tưới Hướng Lên

Đầu Tưới Mini Chân Cắm 6mm Tưới Hướng Lên
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Thiết Bị Châm Phân Venturi 60mm

Thiết Bị Châm Phân Venturi 60mm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Đầu Chia 4 Rivulis Israel

Đầu Chia 4 Rivulis Israel
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Đầu Tưới Nhỏ Giọt Tám Tia

Đầu Tưới Nhỏ Giọt Tám Tia
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Dây Tưới Phun Mưa San Fu 34mm (100m/Cuộn)

Dây Tưới Phun Mưa San Fu 34mm (100m/Cuộn)
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT NƯỚC BADOTHERM

ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT NƯỚC BADOTHERM
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
SÚNG TƯỚI PHUN MƯA BÁN KÍNH LỚN DUCAR ATOM 28v

SÚNG TƯỚI PHUN MƯA BÁN KÍNH LỚN DUCAR ATOM 28v
Liên hệ Hotline: 0972.777.255