Hotline: 0972.777.255 info.ivila@gmail.com
T nối ống 5mm

T nối ống 5mm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Cây cắm tưới nhỏ giọt

Cây cắm tưới nhỏ giọt
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Ống nhỏ giọt 3/5mm

Ống nhỏ giọt 3/5mm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Thiết bị chống nhỏ giọt hình cầu

Thiết bị chống nhỏ giọt hình cầu
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Chia 4 ống nhỏ giọt 3mm

Chia 4 ống nhỏ giọt 3mm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc Tưới Đài Loan Ren 21mm Điều Chỉnh Bán Kính Tưới

Béc Tưới Đài Loan Ren 21mm Điều Chỉnh Bán Kính Tưới
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc phun cánh đập lớn BB.905

Béc phun cánh đập lớn BB.905
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Ống dẫn nước PE 20mm

Ống dẫn nước PE 20mm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Ống dẫn nước PE 16mm

Ống dẫn nước PE 16mm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255