Hotline: 0972.777.255 info.ivila@gmail.com
T nối ống 5mm

T nối ống 5mm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Cây cắm tưới nhỏ giọt

Cây cắm tưới nhỏ giọt
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Ống nhỏ giọt 3/5mm

Ống nhỏ giọt 3/5mm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Dây Tưới Nhỏ Giọt Hydro Bloom 8mm, Khoảng Cách 15cm

Dây Tưới Nhỏ Giọt Hydro Bloom 8mm, Khoảng Cách 15cm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Bộ Lọc Đĩa Azud AGL 2″ (60mm).

Bộ Lọc Đĩa Azud AGL 2″ (60mm).
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Thiết bị chống nhỏ giọt hình cầu

Thiết bị chống nhỏ giọt hình cầu
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Chia 4 ống nhỏ giọt 3mm

Chia 4 ống nhỏ giọt 3mm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Đầu Tưới Phun Mưa Rivulis S2000 + Khớp Nối Ống 6mm (Có Bù Áp)

Đầu Tưới Phun Mưa Rivulis S2000 + Khớp Nối Ống 6mm (Có Bù Áp)
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc Tưới Đài Loan Ren 21mm Điều Chỉnh Bán Kính Tưới

Béc Tưới Đài Loan Ren 21mm Điều Chỉnh Bán Kính Tưới
Liên hệ Hotline: 0972.777.255