Hotline: 0972.777.255 info.ivila@gmail.com
Bộ tưới 5 đầu phun sương 4 cửa bộ điều khiển Đài Loan

Bộ tưới 5 đầu phun sương 4 cửa bộ điều khiển Đài Loan
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Bộ tưới 10 đầu phun sương 1 cửa Bộ điều khiển Holman

Bộ tưới 10 đầu phun sương 1 cửa Bộ điều khiển Holman
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Bộ tưới 20 đầu phun sương 1 cửa Bộ điều khiển Holman

Bộ tưới 20 đầu phun sương 1 cửa Bộ điều khiển Holman
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Bộ tưới 10 đầu phun sương 4 cửa bộ điều khiển Đài Loan

Bộ tưới 10 đầu phun sương 4 cửa bộ điều khiển Đài Loan
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Bộ tưới lan 10 đầu phun sương 4 cửa Bộ điều khiển Holman

Bộ tưới lan 10 đầu phun sương 4 cửa Bộ điều khiển Holman
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Bộ tưới lan 5 đầu phun sương 4 cửa Bộ điều khiển Holman

Bộ tưới lan 5 đầu phun sương 4 cửa Bộ điều khiển Holman
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Bộ Kit tưới phun sương kết hợp tưới nhỏ giọt

Bộ Kit tưới phun sương kết hợp tưới nhỏ giọt
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Bộ kit tưới tự động 30 que cắm chỉnh lưu lượng

Bộ kit tưới tự động 30 que cắm chỉnh lưu lượng
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Bộ tưới tự động 50 đầu 8 tia kèm đồng hồ pin

Bộ tưới tự động 50 đầu 8 tia kèm đồng hồ pin
Liên hệ Hotline: 0972.777.255