Hotline: 0972.777.255 info.ivila@gmail.com
Dây nhỏ giọt 16mm, 0.3mm, 40cm

Dây nhỏ giọt 16mm, 0.3mm, 40cm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Dây nhỏ giọt 16mm,0.3mm, 50cm

Dây nhỏ giọt 16mm,0.3mm, 50cm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Dây nhỏ giọt 16mm, 0.3mm, 30cm

Dây nhỏ giọt 16mm, 0.3mm, 30cm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
ECODRIP 16mm, 0.3mm, 30cm

ECODRIP 16mm, 0.3mm, 30cm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Dây nhỏ giọt 16mm, 0.2mm, 30cm

Dây nhỏ giọt 16mm, 0.2mm, 30cm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Dây nhỏ giọt 16mm, 0.2mm, 20cm

Dây nhỏ giọt 16mm, 0.2mm, 20cm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Dây nhỏ giọt 16mm, 0.2mm, 15cm

Dây nhỏ giọt 16mm, 0.2mm, 15cm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Dây nhỏ giọt 16mm, 0.2mm, 15cm

Dây nhỏ giọt 16mm, 0.2mm, 15cm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Dây tưới nhỏ giọt 0.3 khoảng cách 10cm

Dây tưới nhỏ giọt 0.3 khoảng cách 10cm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255