Hotline: 0972.777.255 info.ivila@gmail.com
Béc phun mưa cánh bướm IBS1623

Béc phun mưa cánh bướm IBS1623
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc phun mưa cánh dập IPIS334 ren 34mm có chỉnh góc

Béc phun mưa cánh dập IPIS334 ren 34mm có chỉnh góc
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc phun mưa cánh dập IPIS234 ren 34mm 4 tia quay 360 độ

Béc phun mưa cánh dập IPIS234 ren 34mm 4 tia quay 360 độ
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc phun mưa cánh dập IPIS134 ren 27/34mm 3 tia quay 360 độ

Béc phun mưa cánh dập IPIS134 ren 27/34mm 3 tia quay 360 độ
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc phun mưa cánh dập IPIS127D ren 27mm đầu phun bằng đồng

Béc phun mưa cánh dập IPIS127D ren 27mm đầu phun bằng đồng
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc phun mưa cánh dập 21

Béc phun mưa cánh dập 21
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc tưới phun mưa bằng đồng - Ren ngoài 21mm

Béc tưới phun mưa bằng đồng - Ren ngoài 21mm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc tưới phun mưa G5 đỏ - 130l/h

Béc tưới phun mưa G5 đỏ - 130l/h
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc tưới phun mưa G5 xanh - 80l/h

Béc tưới phun mưa G5 xanh - 80l/h
Liên hệ Hotline: 0972.777.255