Hotline: 0972.777.255 info.ivila@gmail.com
Béc phun mưa cánh dập 21

Béc phun mưa cánh dập 21
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc tưới phun mưa bằng đồng - Ren ngoài 21mm

Béc tưới phun mưa bằng đồng - Ren ngoài 21mm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc tưới phun mưa G5 đỏ - 130l/h

Béc tưới phun mưa G5 đỏ - 130l/h
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc tưới phun mưa G5 xanh - 80l/h

Béc tưới phun mưa G5 xanh - 80l/h
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc phun mưa bù áp 100l/h MSPC100 + Adapter 21mm

Béc phun mưa bù áp 100l/h MSPC100 + Adapter 21mm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc phun mưa bù áp 55l/h MSPC100 + Adapter 21mm

Béc phun mưa bù áp 55l/h MSPC100 + Adapter 21mm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc phun mưa bù áp 100l/h - MSPC100 + Adapter 6mm

Béc phun mưa bù áp 100l/h - MSPC100 + Adapter 6mm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc phun mưa bù áp 55l/h - MSPC100 + Adapter 6mm

Béc phun mưa bù áp 55l/h - MSPC100 + Adapter 6mm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Hệ thống tưới nông nghiệp

Hệ thống tưới nông nghiệp
Liên hệ Hotline: 0972.777.255