Hotline: 0972.777.255 info.ivila@gmail.com
Hệ thống tưới nông nghiệp

Hệ thống tưới nông nghiệp
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Hệ thống tưới phun mưa

Hệ thống tưới phun mưa
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Đầu Tưới Phun Mưa Rivulis S2000 + Khớp Nối Ống 6mm (Có Bù Áp)

Đầu Tưới Phun Mưa Rivulis S2000 + Khớp Nối Ống 6mm (Có Bù Áp)
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc phun mưa Gyronet chân ren

Béc phun mưa Gyronet chân ren
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Bộ tưới phun mưa que 50cm

Bộ tưới phun mưa que 50cm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc tưới phun mưa Meganet

Béc tưới phun mưa Meganet
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc tưới phun mưa có lọc

Béc tưới phun mưa có lọc
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc phun cánh đập lớn BB.905

Béc phun cánh đập lớn BB.905
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc Tưới Đài Loan Ren 21mm Điều Chỉnh Bán Kính Tưới

Béc Tưới Đài Loan Ren 21mm Điều Chỉnh Bán Kính Tưới
Liên hệ Hotline: 0972.777.255