Hotline: 0972.777.255 info.ivila@gmail.com
Van khóa khởi thủy ống nhỏ giọt 16mm kèm roong cao su (xanh dương)

Van khóa khởi thủy ống nhỏ giọt 16mm kèm roong cao su (xanh dương)
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Tê nhỏ giọt vặn

Tê nhỏ giọt vặn
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Nối ren ngoài nhỏ giọt vặn 16 x 1/2

Nối ren ngoài nhỏ giọt vặn 16 x 1/2
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Bịt nhỏ giọt vặn 16mm

Bịt nhỏ giọt vặn 16mm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Nối nhỏ giọt vặn 16mm

Nối nhỏ giọt vặn 16mm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Khởi thủy nhỏ giọt vặn kèm roong cao su

Khởi thủy nhỏ giọt vặn kèm roong cao su
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Van khóa khởi thủy nhỏ giọt kèm roong cao su màu đen

Van khóa khởi thủy nhỏ giọt kèm roong cao su màu đen
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Van khóa khởi thủy nhỏ giọt kèm roong cao su

Van khóa khởi thủy nhỏ giọt kèm roong cao su
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Ống tưới nhỏ giọt 16*0.2mm khoảng cách lỗ 20cm

Ống tưới nhỏ giọt 16*0.2mm khoảng cách lỗ 20cm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255