Hotline: 0972.777.255 info.ivila@gmail.com
Đầu Tưới Nhỏ Giọt Tám Tia

Đầu Tưới Nhỏ Giọt Tám Tia
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Cây cắm tưới nhỏ giọt

Cây cắm tưới nhỏ giọt
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Ống nhỏ giọt 3/5mm

Ống nhỏ giọt 3/5mm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Dây Tưới Nhỏ Giọt Hydro Bloom 8mm, Khoảng Cách 15cm

Dây Tưới Nhỏ Giọt Hydro Bloom 8mm, Khoảng Cách 15cm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Thiết bị chống nhỏ giọt hình cầu

Thiết bị chống nhỏ giọt hình cầu
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Chia 4 ống nhỏ giọt 3mm

Chia 4 ống nhỏ giọt 3mm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Đầu tưới nhỏ giọt bù áp PCT0102

Đầu tưới nhỏ giọt bù áp PCT0102
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc tưới nhỏ giọt TAD0108

Béc tưới nhỏ giọt TAD0108
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Khởi thủy 16mm ra ống LDPE dẻo đen có roan cao su

Khởi thủy 16mm ra ống LDPE dẻo đen có roan cao su
7,000 vnđ 8,000 vnđ -12%