Hotline: 0972.777.255 info.ivila@gmail.com
Béc nhỏ giọt bù áp chống rỉ 2l/h

Béc nhỏ giọt bù áp chống rỉ 2l/h
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc nhỏ giọt bù áp 4l/h (màu đen)

Béc nhỏ giọt bù áp 4l/h (màu đen)
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc nhỏ giọt bù áp 2l/h (màu xanh lá)

Béc nhỏ giọt bù áp 2l/h (màu xanh lá)
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Dụng Cụ Tưới Cây Nhỏ Giọt Tự Động gắn chai

Dụng Cụ Tưới Cây Nhỏ Giọt Tự Động gắn chai
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Bộ que 4 cắm nhỏ giọt mũi tên 10cm/15cm kèm dây và phụ kiện

Bộ que 4 cắm nhỏ giọt mũi tên 10cm/15cm kèm dây và phụ kiện
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Bộ que cắm nhỏ giọt mũi tên 10cm /15cm kèm dây và phụ kiện

Bộ que cắm nhỏ giọt mũi tên 10cm /15cm kèm dây và phụ kiện
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc nhỏ giọt bù áp, chống rỉ 8l/h

Béc nhỏ giọt bù áp, chống rỉ 8l/h
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc nhỏ giọt bù áp, chống rỉ 4l/h

Béc nhỏ giọt bù áp, chống rỉ 4l/h
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Que cắm 8 tia bù áp - Lưu lượng 55l/h

Que cắm 8 tia bù áp - Lưu lượng 55l/h
Liên hệ Hotline: 0972.777.255