Hotline: 0972.777.255 info.ivila@gmail.com
Van điện từ IGS 60mm - Có điều chỉnh lưu lượng - 220v/24v

Van điện từ IGS 60mm - Có điều chỉnh lưu lượng - 220v/24v
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Van điện từ IGS 34 - Không chỉnh lưu lượng - 220v/24v

Van điện từ IGS 34 - Không chỉnh lưu lượng - 220v/24v
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Van điện từ IGS 27 - Không chỉnh lưu lượng - 220v/24v

Van điện từ IGS 27 - Không chỉnh lưu lượng - 220v/24v
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Hộp đựng van 6-10-12 inch

Hộp đựng van 6-10-12 inch
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Van điện từ IGS 27mm - Có van điều chỉnh lưu lượng - 24V

Van điện từ IGS 27mm - Có van điều chỉnh lưu lượng - 24V
450,000 vnđ 500,000 vnđ -10%
Van điện từ IGS 27mm - Có điều chỉnh lưu lượng - 220V

Van điện từ IGS 27mm - Có điều chỉnh lưu lượng - 220V
450,000 vnđ 500,000 vnđ -10%
Van điện từ IGS 34mm - Có điều chỉnh lưu lượng - 24V

Van điện từ IGS 34mm - Có điều chỉnh lưu lượng - 24V
520,000 vnđ 570,000 vnđ -9%
Van điện từ IGS 48mm - có điều chỉnh lưu lượng - 220V

Van điện từ IGS 48mm - có điều chỉnh lưu lượng - 220V
1,200,000 vnđ 1,400,000 vnđ -14%
Van điện từ IGS 48mm - Có điều chỉnh lưu lượn - 24V

Van điện từ IGS 48mm - Có điều chỉnh lưu lượn - 24V
1,200,000 vnđ 1,400,000 vnđ -14%