Hotline: 0972.777.255 info.ivila@gmail.com
Van khóa khởi thủy nhỏ giọt kèm roong cao su

Van khóa khởi thủy nhỏ giọt kèm roong cao su
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Ống tưới nhỏ giọt 16*0.2mm khoảng cách lỗ 20cm

Ống tưới nhỏ giọt 16*0.2mm khoảng cách lỗ 20cm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Ống tưới nhỏ giọt 16*0.2mm khoảng cách lỗ 15cm

Ống tưới nhỏ giọt 16*0.2mm khoảng cách lỗ 15cm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Ống tưới nhỏ giọt 16*0.2mm khoảng cách lỗ 10cm

Ống tưới nhỏ giọt 16*0.2mm khoảng cách lỗ 10cm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc phun mưa cánh dập 21

Béc phun mưa cánh dập 21
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc tưới phun mưa bằng đồng - Ren ngoài 21mm

Béc tưới phun mưa bằng đồng - Ren ngoài 21mm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc tưới phun mưa G5 đỏ - 130l/h

Béc tưới phun mưa G5 đỏ - 130l/h
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc tưới phun mưa G5 xanh - 80l/h

Béc tưới phun mưa G5 xanh - 80l/h
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc nhỏ giọt bù áp, chống rỉ 8l/h

Béc nhỏ giọt bù áp, chống rỉ 8l/h
Liên hệ Hotline: 0972.777.255