Hotline: 0972.777.255 info.ivila@gmail.com
Hệ thống tưới nông nghiệp

Hệ thống tưới nông nghiệp
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc phun cánh đập lớn BB.905

Béc phun cánh đập lớn BB.905
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Ống dẹp tưới phun mưa 34mm

Ống dẹp tưới phun mưa 34mm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Ống dẹp tưới phun mưa 27mm

Ống dẹp tưới phun mưa 27mm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc tưới sương mini 360 º BB.907

Béc tưới sương mini 360 º BB.907
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc tưới sương mini 360 º BB.903

Béc tưới sương mini 360 º BB.903
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc tưới hình bướm BB.901

Béc tưới hình bướm BB.901
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc tưới dạng súng taiwan 02

Béc tưới dạng súng taiwan 02
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc tưới dạng súng taiwan 01

Béc tưới dạng súng taiwan 01
Liên hệ Hotline: 0972.777.255