Hotline: 0972.777.255 info.ivila@gmail.com
Béc phun mưa cánh dập IPIS334 ren 34mm có chỉnh góc

Béc phun mưa cánh dập IPIS334 ren 34mm có chỉnh góc
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc phun mưa cánh dập IPIS234 ren 34mm 4 tia quay 360 độ

Béc phun mưa cánh dập IPIS234 ren 34mm 4 tia quay 360 độ
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc phun mưa cánh dập IPIS134 ren 27/34mm 3 tia quay 360 độ

Béc phun mưa cánh dập IPIS134 ren 27/34mm 3 tia quay 360 độ
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Béc phun mưa cánh dập IPIS127D ren 27mm đầu phun bằng đồng

Béc phun mưa cánh dập IPIS127D ren 27mm đầu phun bằng đồng
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Cọc cắm gắn béc tưới 60cm

Cọc cắm gắn béc tưới 60cm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Cọc cắm béc tưới 50cm

Cọc cắm béc tưới 50cm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Cọc cắm gắn béc tưới 33cm

Cọc cắm gắn béc tưới 33cm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Bịt Đầu Ống 5-6mm

Bịt Đầu Ống 5-6mm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Khởi thủy 6 - 1 đầu ren 1 đầu gân

Khởi thủy 6 - 1 đầu ren 1 đầu gân
Liên hệ Hotline: 0972.777.255