Hotline: 0972.777.255 info.ivila@gmail.com
BÉC BỌ CẮM - THIẾT BỊ TƯỚI PHUN SƯƠNG

BÉC BỌ CẮM - THIẾT BỊ TƯỚI PHUN SƯƠNG
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
BÉC NHỘNG NỐI NGOÀI - THIẾT BỊ TƯỚI PHUN SƯƠNG

BÉC NHỘNG NỐI NGOÀI - THIẾT BỊ TƯỚI PHUN SƯƠNG
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Thiết Bị Châm Phân Venturi 60mm

Thiết Bị Châm Phân Venturi 60mm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Đầu Chia 4 Rivulis Israel

Đầu Chia 4 Rivulis Israel
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
SÚNG TƯỚI PHUN MƯA BÁN KÍNH LỚN DUCAR ATOM 28v

SÚNG TƯỚI PHUN MƯA BÁN KÍNH LỚN DUCAR ATOM 28v
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
T nối ống 5mm

T nối ống 5mm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Thiết bị chống nhỏ giọt hình cầu

Thiết bị chống nhỏ giọt hình cầu
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Chia 4 ống nhỏ giọt 3mm

Chia 4 ống nhỏ giọt 3mm
Liên hệ Hotline: 0972.777.255
Đầu Tưới Phun Mưa Rivulis S2000 + Khớp Nối Ống 6mm (Có Bù Áp)

Đầu Tưới Phun Mưa Rivulis S2000 + Khớp Nối Ống 6mm (Có Bù Áp)
Liên hệ Hotline: 0972.777.255